Czym jest CO2?

Produktami spalania węglowodorów  zawartych w paliwach – używanych w elektro – ciepłownictwie w Polsce oraz tych, które stosujemy do ogrzewania naszych domów – jest CO2.  Przez okres ostatnich 10 lat zapotrzebowanie na energie wzrosło wielokrotnie prowadząc jednoczenie do nadprodukcji CO2 względem naturalnej konsumpcji tego gazu przez przyrodę. Zjawisko gazów cieplarnianych narasta powodując globalne ocieplenie. Kraje UE mają obowiązek redukcji bilansu CO2 a szczególnie Polska, w której zużycie węgla kamiennego jako głównego źródła energii w ciepłownictwie jest na wysokim poziomie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie
Termoizolowanie jest najtańszą metodą redukcji ilości spalanych paliw. Ograniczanie strat ciepła redukuje również koszt rocznego ogrzewania obiektu. Dofinansowania do budownictwa energooszczędnego są prekursorem nowej jakości życia, szczególne dla mieszkańców miejscowości w których  nadal stosuje się węgiel kamienny do ogrzewania mieszkań.
Nie pozostawaj obojętny wobec CO2!
Odwiedź stronę:http://www.chasingice.com/learn/is-climate-change-real/climatechangeisreal
640px-Mauna_Loa_Dwutlenek_węgla-pl.svg
climatechangeiscausedbyhumans