Dofinansowania w budownictwie pasywnym

Mamy przyjemność poinformować, że w 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna program dopłat dla budynków energooszczędnych.

1. dla osób fizycznych

Więcej informacji na stronie: doplaty do kredytow na domy energooszczedne (kliknij i sprawdź)

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

1. dla budynków jednorodzinnych
  • NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 20 000 zł brutto
  • NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 40 000 zł brutto
 2. dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych
  • NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 10 000 zł brutto
  • NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 15 000 zł brutto

„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

2. budynki użyteczności publicznej

Więcej informacji na stronie: program LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej(kliknij i sprawdź)

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C. Natomiast intensywność dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 1000 zł/m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze z możliwością umorzenia w wysokości do 70% kwoty pożyczki, stosownie do uzyskanego efektu ekologicznego, potwierdzającego uzyskanie klasy energetycznej A, B lub C.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 20 GRUDNIA 2013 ROKU do 31 GRUDNIA 2014 ROKU, DO GODZ. 15:30

3. male i średnie przedsiębiorstwa

Więcej informacji na stronie: inwestycje energooszczędne(kliknij i sprawdź)

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Rodzaje przedsięwzięć:

  • przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.
  • przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
  • przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
  • inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.