Zabezpiecz powierzchnie parkingów

produkt: hydroizolacje - parkingi

System powłok oparty na nowoczesnych materiałach poliuretanowych, polimocznikowych i epoksydowych, nie zawierający rozpuszczalników nakładany ręcznie lub metodą natryskową.Uzyskując jednorodną powierzchnię ochronną bez łączeń, zakładek, spawów. Wykonywana z wyobleniami , cokołami przyściennymi, bez dylatacji. Paroprzepuszczalny, elastyczny, zapewniający przenoszenie rys w podłożu oraz stanowi przeciwwodne zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Odporny na ścieranie i zanieczyszczenia wywołane ruchem pojazdów. Posiada zdolność łączenia pęknięć. Łatwy w utrzymaniu czystości. Wykończenie powierzchni może być gładkie lub antypoślizgowe.

  • Nadaje się idealnie do modernizacji istniejących budynków jak też przy budowie nowych konstrukcji.

Zalety membrany parkingowej:

  • szybki montaż membrany;
  • jednolita powierzchnie;
  • łatwość utrzymania czystości i konserwacji;
  • bardzo dobrymi parametrami wytrzymałości mechanicznych;
  • bogatą kolorystyką z możliwością komponowania kolorystyki i wkomponowywania znaków graficznych, napisów itp.;
  • ruch pieszy możliwy po 24 godz. od momentu ułożenia nawierzchni, pełne obciążenie mechaniczne i chemiczne po 7 dniach (dla temperatur powietrza ok. 20 ºC);
  • wyższa jakość i estetyka wykonania pokrycia.