Ocieplenia pianami – pojęcia i definicje

By ocieplenie poddasza pianką pur natrysk pianki poliuretanowej On niedziela, Maj 04 th, 2014 · no Comments · In Dział techniczny · tagged izolacje akustyczne , izolacje natryskowe , narysk piany , natrysk pianki , natrysk pianki poliuretanowej , ocieplanie pianką , ocieplanie poddasza , ocieplanie poddaszy , Ocieplenia Pianami , ocieplenia poddasza , ocieplenie poddasza , piankowanie , pianowanie , pianowanie wszelkich powierzchni , współczynnik przenikania ciepła Uc , współczynnik przewodzenia ciepła

Przewodzenie ciepła ( λ ) jest specyficzną właściwość materiału . Jest to przepływ ciepła w watach (W ) przez powierzchnię 1 m² i przez 1 m grubości jednorodnej warstwy materiału dla którego różnica temperatur między dwiema powierzchniami w kierunku przepływu ciepła wynosi 1 Kelwin (K ). Jednostka miary dla przewodności cieplnej ( λ ) jest W/( m · K ) .
Opór cieplny ( R ) opisuje efekt izolacji cieplnej warstwy konstrukcyjnej . Opisuje go równanie oporu cieplnego elementu budowlanego: R = d / λ  (zgodnie z EN ISO 6946 ). Jednostka oporu cieplnego ( R) jest (m² • K ) / W.W budynku gdzie przegrody składające się z kilku warstw , opory cieplne każdego elementu budowlanego przegrody cieplnej są sumowane.
Przenikanie ciepła ( U) jest to przepływ ciepła wyrażony w watach (W ), przez 1 m² powierzchni elementu materiału budowlanego , gdy różnica temperatur między powierzchniami w kierunku przepływu ciepła wynosi 1K . Wartość U może być obliczona z U = 1 / R i wyrażamy w  W/m²K .