Tag : współczynnik przenikania ciepła Uc

04 maj

Właściwości izolacyjne pian poliuretanowych

Wyjątkowe właściwości izolacyjne z twardej pianki poliuretanowej  osiąga się stosując porofory . Przewodność cieplna poroforu w temperaturze odniesienia wynoszącej 10 ° C, jest znacznie niższa przewodności cieplnej powietrza (o wartości λair = 0,024 W/m • K ). Porofory to substancje o przewodności cieplnej pomiędzy 0,012 i 0,013 W / ( m · K ) i są nimi niepalne
Dalej »
04 maj

Ocieplenia pianami – pojęcia i definicje

Przewodzenie ciepła ( λ ) jest specyficzną właściwość materiału . Jest to przepływ ciepła w watach (W ) przez powierzchnię 1 m² i przez 1 m grubości jednorodnej warstwy materiału dla którego różnica temperatur między dwiema powierzchniami w kierunku przepływu ciepła wynosi 1 Kelwin (K ). Jednostka miary dla przewodności cieplnej ( λ ) jest W/( m · K
Dalej »
11 lut

Budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie ws. warunków technicznych.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ważne zmiany 13 sierpnia 2013 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 926) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (podpisane 5 lipca 2013) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia
Dalej »