Tag : współczynnik przewodzenia ciepła

05 maj

Piana poliuretanowa a woda i wilgoć

Materiały izolacyjne (w tym także używane na ocieplenie poddaszy) wykonane ze sztywnej pianki poliuretanowej, nie wchłaniają i nie gromadzą wilgoci z powietrza. Ze względu na strukturę zamkniętych komórek, nie absorbują lub nie transportują wody np przez kapilarną migrację. Z tego powodu, normalna wilgotność w budynku nie prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej, natomiast dyfuzja pary wodnej nie może powodować
Dalej »
04 maj

Absorpcja wody termoizolacji po 28 dniach w wodzie

Absorpcja wody po zanurzeniu w wodzie na 28 dni na termoizolacje Przewodność cieplna wody wynosi λ = 0,58 W/(m · K). Ponieważ przewodność cieplna stosowanych materiałów izolacyjnych mieści się w granicach pomiędzy 0,020 W/(m · K) i 0,050 W/(m · K),to ich zdolność do nasiąkania wodą prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej. Jednak absorpcja wody ma tylko niewielki wpływ na
Dalej »
04 maj

Właściwości izolacyjne pian poliuretanowych

Wyjątkowe właściwości izolacyjne z twardej pianki poliuretanowej  osiąga się stosując porofory . Przewodność cieplna poroforu w temperaturze odniesienia wynoszącej 10 ° C, jest znacznie niższa przewodności cieplnej powietrza (o wartości λair = 0,024 W/m • K ). Porofory to substancje o przewodności cieplnej pomiędzy 0,012 i 0,013 W / ( m · K ) i są nimi niepalne
Dalej »
04 maj

Ocieplenia pianami – pojęcia i definicje

Przewodzenie ciepła ( λ ) jest specyficzną właściwość materiału . Jest to przepływ ciepła w watach (W ) przez powierzchnię 1 m² i przez 1 m grubości jednorodnej warstwy materiału dla którego różnica temperatur między dwiema powierzchniami w kierunku przepływu ciepła wynosi 1 Kelwin (K ). Jednostka miary dla przewodności cieplnej ( λ ) jest W/( m · K
Dalej »
07 lut

Stabilność współczynnika λ względem czasu w pianach poliuretanowych

Niezwykle istotne jest aby przy wyborze materiału do termoizolacji widzieć jak zachowują się parametry izolacyjne względem czasu. Na wykresie podano przykłady przebadanych współczynników  λ  dla dwóch grubości pian poliuretanowych względem czasu. Wynik jest niezwykle imponujący i niepowtarzalny dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych.   Tekst poniżej cytowany ze strony wikipedia Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności
Dalej »