Właściwości izolacyjne pian poliuretanowych

By ocieplenie poddasza pianką pur natrysk pianki poliuretanowej On niedziela, Maj 04 th, 2014 · no Comments · In Dział techniczny · tagged izolacje natryskowe , narysk piany , natrysk pianki , natrysk pianki poliuretanowej , ocieplanie pianką , ocieplanie poddasza , ocieplanie poddaszy , Ocieplenia Pianami , ocieplenia poddasza , ocieplenie poddasza , piankowanie , współczynnik przenikania ciepła Uc , współczynnik przewodzenia ciepła

Wyjątkowe właściwości izolacyjne z twardej pianki poliuretanowej  osiąga się stosując porofory . Przewodność cieplna poroforu w temperaturze odniesienia wynoszącej 10 ° C, jest znacznie niższa przewodności cieplnej powietrza (o wartości λair = 0,024 W/m • K ). Porofory to substancje o przewodności cieplnej pomiędzy 0,012 i 0,013 W / ( m · K ) i są nimi niepalne fluorowęglowodory .Ze względu na wysoką zawartość zamkniętych komórek w twardej pianki poliuretanowej ( udział zamkniętych komórek > 90 % ) , środki porotwórcze pozostają w pianie poliuretanowej. Zamknięty wewnątrz piany porofor w normalnych warunkach nie jest zdolny do dyfuzji i wymiany z otaczającym powietrzem. Dzięki temu poziom przewodności cieplnej określony przez producenta jest trwały. Producenci nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych podają wartość współczynników przed i po sztucznym starzeniu. Producenci tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych nie podają wartości po starzeniu ze względu na nierynkowy wynik.