Absorpcja wody termoizolacji po 28 dniach w wodzie

By ocieplenie poddasza pianką pur natrysk pianki poliuretanowej On niedziela, Maj 04 th, 2014 · no Comments · In Dział techniczny · tagged izolacje natryskowe , narysk piany , natrysk pianki , natrysk pianki poliuretanowej , ocieplanie pianką , ocieplanie poddasza , Ocieplenia Pianami , ocieplenia poddasza , piankowanie , pianowanie wszelkich powierzchni , współczynnik przewodzenia ciepła

Absorpcja wody po zanurzeniu w wodzie na 28 dni na termoizolacje

Przewodność cieplna wody wynosi λ = 0,58 W/(m · K). Ponieważ przewodność cieplna stosowanych materiałów izolacyjnych mieści się w granicach pomiędzy 0,020 W/(m · K) i 0,050 W/(m · K),to ich zdolność do nasiąkania wodą prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej. Jednak absorpcja wody ma tylko niewielki wpływ na przewodność cieplną sztywnej pianki poliuretanowej . Badania prowadzone przez Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. Monachium wykazały, że wzrost przewodności cieplnej sztywnych pian poliuretanowych po 28-dniowym zanurzeniu w wodzie wzrasta o około 0,0018 W/(m · K). Własność ta jest możliwa tylko dzięki zamkniętej strukturze komórek piany poliuretanowej.