Budynki i ich usytuowanie – nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ważne zmiany 13 sierpnia 2013 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 926) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (podpisane 5 lipca 2013) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia …

Budynki i ich usytuowanie – nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Read More »